Význam inspirace
Co znamená slovo inspirace? Zde naleznete 3 významů slova inspirace. Můžete také přidat význam slova inspirace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

inspirace


vnuknutí; podnět k umělecké tvorbě: tvořivé nadšení pro tvůrčí práci umělce i vědce
Zdroj: zs-vytvarka.webnode.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inspirace


1. podnìt k tvoøení, nápad, tvùrèí vnuknutí; 2. vdechování, vdechnutí
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inspirace


Inspirace (z lat. in-spirare, vdechnout) může znamenat: v lékařství vdechování v běžné řeči podnět, nápad, vnuknutí tvořivé nadšení, nával kreativity, například básnická inspirace v křesťanské teologi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< inspicient instalace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam