Význam instruktor
Co znamená slovo instruktor? Zde naleznete 4 významů slova instruktor. Můžete také přidat význam slova instruktor sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

instruktor


kdo předvádí instruktáž; cvičitel, učitel
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

instruktor


kdo pøedvádí instruktáž; cvièitel, uèitel
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

instruktor


1.) Odborný poradce, odborný vedoucí, který vede teoretickou i praktickou přípravu v určitém oboru. 2.) Pedagogický pracovník v dalším vzdělávání (viz též pracovník ve vzdělávání dospělých), který se...
Zdroj: andromedia.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

instruktor


odborný poradce, odborný vedoucí, který vede teoretickou, ale pøedevším praktickou pøípravu v urèitém oboru.; konzultant
Zdroj: old.nvf.cz

<< intarzie intercepce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam