Význam integrita
Co znamená slovo integrita? Zde naleznete 6 významů slova integrita. Můžete také přidat význam slova integrita sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

integrita


celost, úplnost, neporušenost | zásadovost; konání podle principů; soulad s tím, co určitá osoba říká, a co koná
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

integrita


neporušenost, nedotknutelnost, celistvost
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

integrita


nedotknutelnost člověka bez jeho souhlasu nebo souhlasu oprávněné osoby, např. rodič, dědic, opatrovník, soud) Pramen §92 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona
Zdroj: business.center.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

integrita


celistvos, neporušenos
Zdroj: lekari.sk

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

integrita


celistvost, jednotnost
Zdroj: help24.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

integrita


Integrita má více významů: celistvost, soudržnost, neporušenost územní integrita - územní celistvost státu v mezinárodním právu morální integrita – čestnost, poctivost, bezúhonnost v mravním smyslu vě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< demise kamelot >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam