Význam intence
Co znamená slovo intence? Zde naleznete 4 významů slova intence. Můžete také přidat význam slova intence sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

intence


úsilí, cíl, úmysl
Zdroj: help24.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intence


(lat. in-tendo, napínám, zaměřuji pozornost), záměr, úmysl, zaměření pozornosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intence


zámìr, zamìøenost na nìco, úmysl; jaz. jev, že nìkteré sloveso nevyžaduje vyjádøení pùvodce nebo cíle dìje
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intence


Intence (z latinského in-tendó, směřuji, napřahuji se, zamýšlím; pozor, nezaměňovat s intenzí v logice!) znamená zaměření, úmysl, obrácení pozornosti k nějakému předmětu. Tento původně scholastický po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< inherentní introspekce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam