Význam interiorizace
Co znamená slovo interiorizace? Zde naleznete 3 významů slova interiorizace. Můžete také přidat význam slova interiorizace sami

1

0   0

interiorizace


zvnitønìní, pøijetí zkušenosti do psychiky
Zdroj: islo.cz

2

0   0

interiorizace


Zvnitřnění, také ztotožnění. V psychologii: vnější předmětná činnost je převáděna do vnitřních psychických operací, představ a vzorců chování. V pedagogice: viz učební cíle.
Zdroj: andromedia.cz

3

0   1

interiorizace


též internalizace; proces vnitøního se ztotožnìní, pøijímání za své myšlenek, idejí, spoleèenských norem, etických ideálù, hodnot apod., a to v rámci sociální interakce individua [..]
Zdroj: fim.uhk.cz


Přidat význam slova interiorizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< inteligenèní kvocient iritace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam