Význam intermitentní
Co znamená slovo intermitentní? Zde naleznete 3 významů slova intermitentní. Můžete také přidat význam slova intermitentní sami

1

1   0

intermitentní


støídavý, pøerušovaný, obèasný, nespojitý, periodický, vracející se, pøerývaný
Zdroj: islo.cz

2

0   0

intermitentní


Přerušovaný, s přestávkami.
Zdroj: abecedazdravi.cz

3

0   1

intermitentní


pøerušovaný, pøerývaný, s pøestávkami
Zdroj: stezen.xf.cz


Přidat význam slova intermitentní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< interludium interna >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam