Význam internet
Co znamená slovo internet? Zde naleznete 41 významů slova internet. Můžete také přidat význam slova internet sami

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


komunikační médium využívající služeb poskytovaných celosvětovou sítí Internet | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


  Poèítaèová "supersí". Internet propojuje stovky tisíc jednotlivých poèítaèù a poèítaèových sítí navzájem. Každý pøipojený poèítaè mùže nabízet svùj obsah ostatním uživatelùm a stejnì tak uživatelé všech poèítaèù mohou "nahlížet" do poèítaèù svých kolegù.
Zdroj: webarna.host.sk

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet j [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


celosvětová počítačová síť vzniklá propojením serverů po celém světě | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Celosvětová počítačová síť sdružující a spojující miliony počítačů se serverů po celém světě.
Zdroj: svethardware.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Globální síť spojující miliony počítačů ve více než stovce zemí na celém světě. Internet není jinak centrálně řízen a jedná se o decentralizovanou síť, ve které je každý prvek naprosto samostatný a ne [..]
Zdroj: root.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


celosvetová digitálna sieť spájajúca milióny počítačov, umožňujúca používateľovi prístup k informáciám a dokumentom obrovského rozsahu
Zdroj: amonitsro.sk

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


decentralizovaná celosvìtová sí» Pøedchùdce internetu (ARPANET) byl vyvinut pro vojenské úèely. Cílem byla sí», která by se nedala znièit zásahem do jejího centra (centrální poèítaè). Internet, to jso [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.
Zdroj: advin.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


počítačová síť používaná k výměně zpráv a informací
Zdroj: bisonrose.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


celosvětová digitální síť spojující miliony počítačů, která umožňuje uživateli přístup k informacím a dokumentům; nazýváno Web
Zdroj: bisonrose.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Internet je celosvětová komunikační síť (spojující počítače po celém světě), využívající protokol TCP/IP a poskytující služby WWW, e-mail a další. Internet ve výše uvedeném významu se často píše s vel [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Poèítaèová sí», která pomocí nástrojù ICT umo¾òuje vyhledávání a sdílení údajù a informací, tzv. dálkový pøístup k informacím. Poèítaèové sítì internetu se nazývají www (z anglického názvu "world [..]
Zdroj: datoveschranky.info

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


svìtová komunikaèní sí, propojení poèítaèù prostøednictvím telefonních linek
Zdroj: islo.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Internet je celosvětový systém, navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých spolu dané počítače komunikují pomocí různých protokolů (TCP/IP).
Zdroj: omnio.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


zdroje na Internetu, vysvětlení pojmů a další
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Internet - poèítaèová mezisí, sí sítí
Zdroj: it-slovnik.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


je celosvětový systém propojených počítačových sítí. Internet slouží k práci i komunikaci, má rozhodující vliv na starší sdělovací prostředky jako rádio a televize. Pirátské strany usilují o to, aby I [..]
Zdroj: pirati.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Internet - [angl.] I.T. celosvetová digitálna sieť spájajúca milióny počítačov, umožňujúca používateľovi prístup k informáciám, dokumentom, e-obchodu iných používateľov a zdieľanie vlastných.
Zdroj: bonumeng.eu

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


  Internet, prepojenie poèítaèov a sietí na celom svete interstitial
Zdroj: klasici.sk

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


je celosvětová počítačová síť, která propojuje jednotlivé sítě pomocí sady protokolů IP. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb (např. e-mail, chat, www stránky, atd.)
Zdroj: bezpecne-online.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Jeden z důvodů, proč existuje tento blog. Ve zrkatce je to globální počítačová síť (respektivě tisíce propojených sítí) fungující na protokolu TCP/IP a dnes již plnohodnotné a stále nejrychleji rostoucí médium! Pro marketéry i pro uživatele je to zatím nejlepší platforma / medium pro okamžitou interakci.
Zdroj: makromedia.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny p [..]
Zdroj: pixio.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Internet je celosvìtová poèítaèová "supersí", která spojuje jednotlivé menší sítì, pomocí sady protokolù IP.   Název [..]
Zdroj: webdesign-malek.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP
Zdroj: webstranky.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí za použitia internetového protokolu (IP). Pozostáva z tisícok menších sietí a slúži ako prenosové médium pre rôzne i [..]
Zdroj: pcsluzba.sk

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


komplexná celosvetová počítačová sieť
Zdroj: sospreskoly.org

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. Slúži ako prenosové médium pre rôzne inf [..]
Zdroj: stopline.sk

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


velesí
Zdroj: david-zbiral.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


nejvìtší globální poèítaèová sí
Zdroj: horalek.org

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


(Upper case “I”). The vast collection of inter-connected networks that use TCP/IP protocols evolved from the ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) of the late 1960’s and early 1970’s.
Zdroj: old.zyxel.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


(Lower case “i”). Any time you connect two or more networks together, you have an internet.
Zdroj: old.zyxel.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Největší globální síť, propojující po celém světě neustále rostoucí množství počítačů. Vyvinula se původně z vojenského projektu armády USA, její největší rozvoj začal v 1. polovině 90. let její komercionalizací.
Zdroj: vhvspeed.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


je globální síť založená na definovaných technických a organizačních pravidlech
Zdroj: webmagazine.cz

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Počítačová síť, která pomocí nástrojů ICT umožňuje vyhledávání a sdílení údajů a informací, tzv. dálkový přístup k informacím. Počítačové sítě internetu se nazývají www (z anglického názvu "world [..]
Zdroj: czechpoint.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Nejrozsáhlejší celosvìtová poèítaèová sí spojená pomocí standardizovaných komunikaèních protokolù.
Zdroj: atisgroup.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


(Interconnected Networks) je celosvětovým elektronickým propojením počítačových sítí s cílem umožnit spojení mezi jednotlivými počítači a výměnu dat. V principu je možné propojit každý počítač s každým jiným počítačem na světě. Výměna dat je uskutečněna na základě normovaných internetových protokolů. V hovorovém jazyce bývá pojem Internet používán [..]
Zdroj: pocitace-internet.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet j [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

39

0 Thumbs up   1 Thumbs down

internet


Elektronická komunikaèní sí, která propojuje poèítaèe a zajišující výpoèetní systémy po celém svìtì.
Zdroj: vimevic.cz

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

internet


Celosvìtový systém vzájemnì propojených poèítaèových sítí, vzniklý z iniciativy ministerstva obrany USA. Aèkoli se o nìm traduje, že nemá žádné centrum, je nejlépe øízeným skuteènì celosvìtovým t [..]
Zdroj: marxismus.cz

41

0 Thumbs up   1 Thumbs down

internet


je celosvětová počítačová síť, která propojuje jednotlivé sítě. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb (např. e-mail, chat, www stránky atd.)
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

<< hemoglobin kladivoun >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam