Význam introvert
Co znamená slovo introvert? Zde naleznete 3 významů slova introvert. Můžete také přidat význam slova introvert sami

1

2   1

introvert


''(v psychologii)'' člověk, jehož pozornost je nasměrována více na jeho duševní život než na okolí
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

introvert


V psychologii oznaèení èlovìka žijícího pøedevším svým vnitøním životem, tedy vùèi spoleènosti se uzavírajícího, což ovšem nebere v úvahu o jakou spoleènost jde, jak [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

introvert


Extraverze a introverze (z lat. extra, navenek, intra, dovnitř a vertere, versus, obrácený) patří k základní rysům osobnosti a většina psychologických teorií s nimi pracuje. Vypovídá o s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova introvert
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< invalidita intranet >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam