Význam investigativní
Co znamená slovo investigativní? Zde naleznete 3 významů slova investigativní. Můžete také přidat význam slova investigativní sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

investigativní


Investigace (z angl. investigation, zkoumání, vyšetřování, to z lat. vestigium, stopa) znamená v češtině důkladné, soustavné zkoumání, vyhledávání a sbírání informací. Nepoužívá se však příliš často a [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

investigativní


pátrající, vyšetøující, napø. žurnalistika
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

investigativní


slovo investigativní lze do hovorové češtiny přeložit jako pátrající, vyšetřující, zahrnující hluboké pátrání či přímo až detektivní činnost. Nejčastěji se přídavné jméno investigativní používá ve spojitosti se slovem novinář či žurnalista, přičemž za investigativního novináře je považován takový novinář, který dlouhodobě zkoumá popisovaný problém do hloubky, nezřídka i za cenu osobního vystavení se vyšší či nižší míře nebezpečí. Směr vyznávající takovýto způsob poskytování komplexních informací, podložených dlouhodobou vyhledávací a pátrací činností se nazývá investigativní žurnalistika. Typickým představitelem investigativní žurnalistiky v českém novinářském prostředí je investigativní žurnalista Josef Klíma či jeho mladší kolega Janek Kroupa.
Honzi - 5. prosince 2018
<< invektiva invokace >>