Význam ironie
Co znamená slovo ironie? Zde naleznete 6 významů slova ironie. Můžete také přidat význam slova ironie sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

ironie


výrok nebo výroky vyjadřující opak jejich skutečného významu používané při vtipkování nebo výsměchu | * | rozpor mezi tím, co by se dalo čekat a co se opravdu stane | * | sarkazmus [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ironie


Ironie (řec. eironeia, zastírání, předstíraná nevědomost) je literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštní, často humorný účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného než skutečně míní: můž [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ironie


ironie
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ironie


Zdvoøilé znevážení názoru èi tématu diskuse.
Zdroj: marxismus.cz

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ironie


úmyslné a prùhledné vyjádøení protikladem, výsmìch
Zdroj: islo.cz

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ironie


skrytý posmìšek
Zdroj: help24.cz

<< inkubace invalidita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam