Význam jezero
Co znamená slovo jezero? Zde naleznete 9 významů slova jezero. Můžete také přidat význam slova jezero sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


přírodní sníženina naplněná vodou
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


Slovo jezero má několik významů: jezero – vodní nádrž antropogenní jezero hořké jezero ledovcové jezero rekultivační jezero sladkovodní jezero slané jezero rybník Jezero (Hrejkovice) – rybník v okres [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


pøirozená vodní nádrž ve sníženinách zemského povrchu jinovatka
Zdroj: geografie.unas.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


Jezero je vodní nádrž, která je napájena povrchovou, srážkovou popř. podzemní vodou a není součástí světového oceánu. Celosvětově zaujímají jezera 1,8 % povrchu pevniny. Některá velká bezodtoká jezera [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


Jezero Lhota je antropogenní jezero, které vzniklo zatopením pískovny. Nachází se 1 km východně od obce Lhota v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji v České republice. Vodní plocha se nachází v n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


Jezero je malá vesnice, část obce Struhařov v okrese Benešov. Nachází se asi 1,5 km na severovýchod od Struhařova. V roce 2009 zde bylo evidováno 18 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 28 obyvatel. Jez [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


PR Jezero je přírodní rezervace o ploše 7,09 ha v katastrálním území Dublovice v okrese Příbram. Hlavním předmětem ochrany je rybník s bohatým výskytem vzácných a zvláště ohrožených druhů hmyzu, obojž [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


Jezero je přírodní památka ev. č. 2119 na severním okraji obce Vacenovice v okrese Hodonín. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je zachování a ochrana botanicky, zoo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jezero


Jezero v Poděbradech je vodní plocha vzniklá po těžbě písku. Koupaliště je využíváno k rekreačním a sportovním činnostem.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< zima kostra >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam