Význam katastrální úøad
Co znamená slovo katastrální úøad? Zde naleznete 5 významů slova katastrální úøad. Můžete také přidat význam slova katastrální úøad sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

katastrální úøad


Je úøad zøízený státem. Úøad zabývající se vedením údajù o nemovitostech. Jsou v nìm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající vìcnému bøemenu, pøedkupní právo [..]
Zdroj: pujcky-dinero.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

katastrální úøad


Instituce povìøená vedením katastru nemovitostí.
Zdroj: gemoney.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

katastrální úøad


Je úøad zøízený státem. Úøad zabývající se vedením údajù o nemovitostech. Jsou v nìm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající vìcnému bøemenu, pøedkupní právo [..]
Zdroj: realitymorava.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

katastrální úøad


Katastrální úøad se zabývá vedením údajù o nemovitostech v ÈR. Do katastru nemovitostí se zapisují práva k nemovitostem, a to vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající vìcnému bøemenu, pøedkupní právo, pokud má mít úèinky vìcného práva, a jiná práva, pokud byla zøízena jako vìcná práva k nemovitostem. Katastrální úøad se nachází v ka [..]
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

katastrální úøad


Je úøad zøízený státem. Úøad zabývající se vedením údajù o nemovitostech. Jsou v nìm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající vìcnému bøemenu, pøedkupní právo, pokud má mít úèinky vìcného práva, a jiná práva, pokud byla zøízena jako vìcná práva k nemovitostem). Katastrální úøad se nachází v každém okresním [..]
Zdroj: finaktiv.cz (offline)

<< hypoteèní úvìr LTV >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam