Význam kolaps
Co znamená slovo kolaps? Zde naleznete 5 významů slova kolaps. Můžete také přidat význam slova kolaps sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaps


ochabnutie èi zlyhanie obehovej sústavy
Zdroj: lekari.sk

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaps


zhroucení, náhlé ochabnutí èinnosti dùležitého orgánu
Zdroj: help24.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaps


Kolaps (česky zhroucení) je neřízený, neovladatelný rapidní pokles nebo pád, ke kterému došlo v důsledku překmitu. Kolaps může být konkrétní jev – fyzické zhroucení (mdloba, synkopa), pád, propad (nap [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kolaps


zhroucení, selhání orgánu, organizmu, systému
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kolaps


Velmi obecně pojato, jde o relativně rychlou změnu systému nebo mnoha systémů současně. Kolabovat může nejen srdce, ale i říše, civilizace, ekosystém, světová socialistická soustava :-) atd.
4B0 - 20. listopadu 2015

<< kolace kolapsar >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam