Význam konference
Co znamená slovo konference? Zde naleznete 9 významů slova konference. Můžete také přidat význam slova konference sami

1

0   0

konference


setkání odborníků; konference bývají většinou otevřené (může se přihlásit kdokoli); mají jasné téma (co se projednává, o čem se diskutuje); často i mezinárodní
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0   0

konference


Vícestranné jednání rovnoprávných zástupcù.
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

konference


fono
Zdroj: dominicweb.eu

4

0   0

konference


porada, shromáždìní, sjezd
Zdroj: islo.cz

5

0   0

konference


Cílově promyšlené a plánovitě organizované komunikativní setkání účastníků s vytyčenými cíli a s vymezenou problémovou tematikou (obsahem). Můžeme je rozlišovat podle různých hledisek: časového (...
Zdroj: andromedia.cz

6

0   0

konference


Souèasný hovor tøí a více úèastníku na vzájemnì propojených linkách, kdy slyší každý každého a mluví každý s každým. Konferenci lze navázat jak u telefonních hovorù na pevný [..]
Zdroj: atisgroup.cz

7

0   0

konference


Konference (z lat.: conferre, confero, contuli, collatum; česky: shromáždit) je obvykle kratší diskusní setkání kompetentních osob k určitému tématu. Může být jednorázové nebo periodi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

konference


Konference (z lat.: conferre, confero, contuli, collatum; česky: shromáždit) je obvykle kratší diskusní setkání kompetentních osob k určitému tématu. Může být jednorázové nebo periodi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

konference


Konference (z lat.: conferre, confero, contuli, collatum; česky: shromáždit) je obvykle kratší diskusní setkání kompetentních osob k určitému tématu. Může být jednorázové nebo periodi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova konference
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< koncern konkurence >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam