Význam lenticela
Co znamená slovo lenticela? Zde naleznete 3 významů slova lenticela. Můžete také přidat význam slova lenticela sami

1

0   0

lenticela


útvar na těle rostlin umožňující průchod plynů | čočinka
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

lenticela


drobné okrouhlé až protáhlé bradavièky na povrchu vìtví a kmene, umožòující výmìnu plynù mezi vnitøními pletivy
Zdroj: islo.cz

3

0   0

lenticela


Lenticela neboli čočinka je drobný bradavičnatý útvar na povrchu některých rostlin, navazující na mezibuněčné prostory vnitřních pletiv. Do určité míry připomínají svou funkcí pr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova lenticela
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< plevel apomixie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam