Význam lenticela
Co znamená slovo lenticela? Zde naleznete 3 významů slova lenticela. Můžete také přidat význam slova lenticela sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lenticela


útvar na těle rostlin umožňující průchod plynů | čočinka
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lenticela


drobné okrouhlé až protáhlé bradavièky na povrchu vìtví a kmene, umožòující výmìnu plynù mezi vnitøními pletivy
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lenticela


Lenticela neboli čočinka je drobný bradavičnatý útvar na povrchu některých rostlin, navazující na mezibuněčné prostory vnitřních pletiv. Do určité míry připomínají svou funkcí průduchy. Umožňuje výměn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< plevel apomixie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam