Význam memorandum
Co znamená slovo memorandum? Zde naleznete 6 významů slova memorandum. Můžete také přidat význam slova memorandum sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

memorandum


Pamìtní spis, diplomatická korespondence obsahující širší výklad stanovisek èi situace, právnì nezávazný.
Zdroj: marxismus.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

memorandum


pamìtní, vzpomínkový spis, prohlášení, listina
Zdroj: islo.cz

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

memorandum


Podrobně formulované (diplomatické i jiné) stanovisko, které je výsledným shrnutím určitého souboru poznatků, postojů apod..
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

memorandum


pamětní nebo vzpomínkový spis | (''diplomaticky'') korespondence vyjadřující politické nebo právní stanovisko
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

memorandum


Memorandum je ne zcela přesně definovaná forma záznamu názoru, stanoviska, jednání nebo jiné skutečnosti. Jeho využití je rozšířeno především v diplomacii, právu, vědě, obchodu a dalších oborech. Memorandum není právně závazné. Má písemnou formu, popisuje se v něm například stav úkolů, věcí, termínů nebo výsledků různých jednání.
Právníci takto označují rozbory a stanoviska pouze pro svou potřebu nebo návrhy dohod a záměry dalších jednání.
PJ - 17. května 2019

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

memorandum


Memorandum (lat. „na paměť“, „to, co se má pamatovat“), krátce memo, je spíše neformální záznam nějaké skutečnosti, jednání nebo stanoviska. Užívá se v právním, diplomatickém, obchodním i vědeckém pro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< mazlí?ek Perníkov >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam