Význam mimoøádná splátka
Co znamená slovo mimoøádná splátka? Zde naleznete 3 významů slova mimoøádná splátka. Můžete také přidat význam slova mimoøádná splátka sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mimoøádná splátka


Splátka, mimo øádný splátkový kalendáø. Zpravidla vìtší splátka než øádná, kterou zaplatí dlužník (Klient).
Zdroj: pujcky-dinero.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mimoøádná splátka


Èásteèné nebo úplnì splacení hypotéky mimo pravidelné mìsíèní splátky.
Zdroj: gemoney.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mimoøádná splátka


Splátka, mimo øádný splátkový kalendáø. Zpravidla vìtší splátka než øádná, kterou zaplatí dlužník (Klient).
Zdroj: finaktiv.cz (offline)

<< LTV municipalita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam