Význam moc
Co znamená slovo moc? Zde naleznete 8 významů slova moc. Můžete také přidat význam slova moc sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

moc


Vliv zajištìný i silnìjším než morálním zpùsobem, tedy ekonomickým, fyzickým èi právním donucením. Základem moci je vláda nad ekonomickým životem lidí, tedy nad výrobou a rozdìlováním, smìnou a&n [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moc


schopnost něco vykonat nebo způsobit | * | možnost někoho ovládat nebo mít nad někým převahu | * | orgán, který má právo rozhodování nad jinými | * | fyzická nebo duševní síla | * | mnoho, p [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moc


moct, moci
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moc


Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace). Vylučování moči slouží zejména k odstraňování odpadních molekul, filtrov [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moc


Moc můžeme definovat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“ Moc se uplatňuje ve všech společenských vztazích (například zaměstnanec vs. zaměst [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moc


Moc nebo MOC může znamenat: moc – schopnost prosadit svou vůli Dělba moci Orgán veřejné moci Politická moc Právní moc Soudní moc Státní moc Veřejná moc Výkonná moc Výkonná moc v Česku Zákonodárná moc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moc


Moc nebo MOC může znamenat: moc – schopnost prosadit svou vůli Dělba moci Orgán veřejné moci Politická moc Právní moc Soudní moc Státní moc Veřejná moc Výkonná moc Výkonná moc v Česku Zákonodárná moc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

moc


Moc je nástroj totality, Moc je ideologický nástroj
Hüttel - 31. července 2016

<< šedivý movitost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam