Význam modalita
Co znamená slovo modalita? Zde naleznete 7 významů slova modalita. Můžete také přidat význam slova modalita sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

modalita


(lat.), v logice povaha výpovědi či soudu podle toho, zda vypovídá o možném a nemožném, o existujícím či neexistujícím.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

modalita


Způsob, jakým se symptom projevuje.
Zdroj: abecedazdravi.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

modalita


zpùsob provádìní nìèeho
Zdroj: help24.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

modalita


(''logika'') každý způsob posouzení obsahu daného soudu či výrazu (například jako něčeho možného, nutného, povinného, pochybného) | modální logika
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

modalita


Modalita je hierarchické uspořádání tónového materiálu. Jako mody jsou pak označovány příslušné stupnicové řady. V evropské hudbě jsou hierarchická uspořádání založená na durových a mollových stupnicí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

modalita


Modalita (z latinského modus - míra, způsob) je v lingvistice vyjádření způsobu platnosti určité výpovědi. Jde o komplexní jev, který zásadně spoluutváří význam věty. Rozlišuje se několik základních d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

modalita


Modalita je výraz, odvozený z latinského modus (způsob, míra), který má více významů: Modalita (hudba) – hierarchické uspořádání tónového materiálu. Modalita (lingvistika) – vyjádření způsobu platnost [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< temporální ontologie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam