Význam monstrance
Co znamená slovo monstrance? Zde naleznete 4 významů slova monstrance. Můžete také přidat význam slova monstrance sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

monstrance


bohatì ztvárnìná zlatá nebo pozlacená schránka na hostii, je¾ se vkládá v zasklené ústøední èásti do lunuly - pùlmìsícového dr¾áku. Gotická…
Zdroj: pametihodnosti.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

monstrance


zdobená schránka na hostii
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

monstrance


Ozdobný pøedmìt, v nìmž je pøedkládána vìøícím k uctívání hostie.
Zdroj: marxismus.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

monstrance


Monstrance (z lat. "monstrare" předvádět, volněji demonstrovat), jiným termínem "custodia" je ozdobná prosklená schránka na noze, zhotovená z ušlechtilých kovů (nejčastěji ze zlace [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< õma stonek >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam