Význam mzda
Co znamená slovo mzda? Zde naleznete 18 významů slova mzda. Můžete také přidat význam slova mzda sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


smluvená odměna za práci | * Čtvrtá Ženevská úmluva o ochraně obětí války, článek 51 | mzda
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem svému zaměstnanci za vykonávanou práci dle pracovní smlouvy či mzdového výměru.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


odměna za vykonanou práci
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem  zaměstnanci za práci. Hrubá mzda, čistá mzda, superhrubá mzda.
Zdroj: usetritnadanich.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Odměna za práci
Zdroj: eakcie.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


r Lohn
Zdroj: pamprofi.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Mzda - odmena za vykonanú prácu.
Zdroj: bonumeng.eu

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Cena pracovní síly, tedy práce nutné k vytvoøení hodnot umožòujících její komplexní reprodukci. Je to hodnota práce vyjádøená v penìzích, tedy cena produktù nutných k reprodukci pracovn [..]
Zdroj: marxismus.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


totogi
Zdroj: dominicweb.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků Pramen § 4 odst. 1) zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě Viz také plat [..]
Zdroj: business.center.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa v dohodnutých termínoch, spravidla mesačne.
Zdroj: ako-uctovat.sk

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


finanční odměna za vykonanou práci
Zdroj: gristone.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Odměna za práci zaměstnance, která nesmí klesnout pod hranici minimální mzdy, sjednává se v pracovní smlouvě, případně ji zaměstnavatel stanoví mzdovým předpisem, za práci přesčas, v noci či ve svátky náleží zaměstnanci ke mzdě příplatky.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Cena výrobního faktoru práce. 
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Mzda je peněžitá odměna poskytovaná zaměstnanci jeho zaměstnavatelem za vykonanou práci, vyplácená v určeném výplatním termínu (většinou měsíčně) zpětně. Tvoří hlavní zdroj příjmů obyvatel ČR.
Zdroj: novaspolecnost.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


V zmysle legislatívy je mzda úhrnom všetkých hrubých príjmov zo závislej èinnosti a funkèných pôžitkov bez príjmov, ktoré sú od dane oslobodené alebo ktoré nie sú predmetom dane. Mzda má obvykle chara [..]
Zdroj: stormware.sk

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Penì¾ité plnìní poskytované zamìstnavatelem zamìstnanci za práci dle pracovní smlouvy nebo mzdového výmìru..
Zdroj: klo.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Kyrgyzstán à >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam