Význam organizace
Co znamená slovo organizace? Zde naleznete 15 významů slova organizace. Můžete také přidat význam slova organizace sami

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

organizace


Organizace je buď formální skupina lidí se společnými cíli. Toto může být obchodní firma, nezisková organizace, různé spolky apod.
Nebo organizace jako proces (pojetí činnostní) jehož podstatou je proces organizování. Tato má zaúkol vnést řád do předchozího chaosu, stanovit cíle, vést a zavést profesionalitu, systematičnost a řád.
Kata - 22. dubna 2014

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


činnost spočívající v organizování | * | účelné uspořádání složek určitého celku | * {{Příklad|cs|organizace textu knihy]} | sdružení osob nebo institucí se společným cílem nebo zájmy, popřípadě n [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


Uspořádání, správa. Též jako právnická, případně fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


1. subjekt (firma, sdružení); 2.způsob uspořádání; 3. správa
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


Zámìrné, plánovité uspoøádání systému do jednoho celku; ve spoleènosti konkrétní projevy instituce, spojení lidí urèitými formálními vztahy, vzniklé z jejich spoleèných zájmù nebo na základì zájm [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


Skupina lidí, které spojují urèitá pravidla, pracovní postupy a øízení pøi využívání zdrojù. Zpùsob založení a uspoøádání takové skupiny.
Zdroj: ewizard.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


Uspořádání, správa, instituce, podnik.
Zdroj: usetritnadanich.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění Pramen § 35a odst. 1) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Viz také organizace (pro účely předpisů sociálního zabezpečení) organizace [..]
Zdroj: business.center.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců, anebo sice méně, avšak evidenci mezd pro ni vede jiná právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců Jde o 26 zaměstnanců nebo více, při 25 zaměstnancích jde ještě o malou organizaci. Pramen § 17 odst. 1) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provád [..]
Zdroj: business.center.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany Zákon o sociálním zabezpečení zrušen k 1.1.2012 Pramen § 5 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Viz také organizace (pro účely důchodového pojištění) zaměstnavatel (pro účely zákoníku práce)
Zdroj: business.center.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


záměrné uspořádání; účelová skupina, svazek lidí, firem, států a jiných subjektů s určitým společným cílem činnosti, zájmem, programem, statutem atd. kol.: Encyklopedický slovník, s. 784
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


Uspořádání, správa, instituce, podnik.
Zdroj: uctovani.net

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


Uspoøádání, správa. Té¾ právnická nebo fyzická osoba, která zamìstnává jiné fyzické osoby.
Zdroj: klo.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


Organizace je buď formální skupina lidí se společnými cíli, nebo se tak označuje činnost, která je součástí procesu řízení (tj. organizování). Slovo pochází z řeckého ὄργανον, což znamená nástroj. Org [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

organizace


Organizace je buď formální skupina lidí se společnými cíli, nebo se tak označuje činnost, která je součástí procesu řízení (tj. organizování). Slovo pochází z řeckého ὄργανον, což znamená nástroj. Org [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< matka organizmus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam