Význam pokrytec
Co znamená slovo pokrytec? Zde naleznete 4 významů slova pokrytec. Můžete také přidat význam slova pokrytec sami

1

12 Thumbs up   3 Thumbs down

pokrytec


Káže vodu, pije víno...
Člověk, který neustále vyžaduje od ostatních jistou toleranci, určité hranice, soucit (např. osobní prostor, empatii, podporu, lásku, přátelství, věrnost... etc. ) a přitom toho sám vůbec není schopen... ;)
Šárka - 1. října 2019

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

pokrytec


neupřímný člověk; kdo předstírá, že věří něčemu, čemu ve skutečnosti nevěří, nebo že je lepší, než jaký opravdu je | * | licoměrník, farizej
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

4 Thumbs up   3 Thumbs down

pokrytec


výrazem pokrytec je označován člověk, který se před jinými lidmi přetvařuje, zpravidla za účelem vlastního ukázání se v lepším světle. Současně slovem pokrytec bývá označován člověk, který se snaží vyvolat v druhé osobě dojem, že s ní sympatizuje, ačkoliv tak tomu ve skutečnosti není, nebo případně že této osobě naslouchá, soucítí či rozumí jejímu problému, ale v obecném slova smyslu též jakékoliv diskutované věci.

Jako příklad použití slova pokrytec v běžné mluvě může sloužit věta „Karel je naprostý pokrytec. Dělá, že ho to zajímá, ale ve skutečnosti je mu to úplně jedno.“
Honzi - 7. prosince 2018

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pokrytec


Pokrytectví, též licoměrnost či přetvářka. Může se projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním osoby a jejím vnitřním přesvědčením. Slovo pokrytec nalezneme už v Bibli např. ve starozákonní Knize žal [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< PC pól >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam