Význam pokrytec
Co znamená slovo pokrytec? Zde naleznete 3 významů slova pokrytec. Můžete také přidat význam slova pokrytec sami

1

0   0

pokrytec


neupřímný člověk; kdo předstírá, že věří něčemu, čemu ve skutečnosti nevěří, nebo že je lepší, než jaký opravdu je | * | licoměrník, farizej
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

Pokrytec


Pokrytectví, též licoměrnost či přetvářka. Může se projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním osoby a jejím vnitřním přesvědčením. Slovo pokrytec nalezneme už v Bibli např. ve [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   2

pokrytec


výrazem pokrytec je označován člověk, který se před jinými lidmi přetvařuje, zpravidla za účelem vlastního ukázání se v lepším světle. Současně slovem pokrytec bývá označován člověk, který se snaží vyvolat v druhé osobě dojem, že s ní sympatizuje, ačkoliv tak tomu ve skutečnosti není, nebo případně že této osobě naslouchá, soucítí či rozumí jejímu problému, ale v obecném slova smyslu též jakékoliv diskutované věci.

Jako příklad použití slova pokrytec v běžné mluvě může sloužit věta „Karel je naprostý pokrytec. Dělá, že ho to zajímá, ale ve skutečnosti je mu to úplně jedno.“
Honzi - 7. prosince 2018

Přidat význam slova pokrytec
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< PC pól >>