Význam poloha
Co znamená slovo poloha? Zde naleznete 5 významů slova poloha. Můžete také přidat význam slova poloha sami

1

2   0

poloha


vzájemné umístění a orientace jednotlivých částí souvislého celku | * | místo, na kterém se nachází předmět vzhledem k jiným objektům | * | část tónového rozsahu hlasu či [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2   0

poloha


Geometrické parametry, které jednoznačně a s předepsanou přesností určují hranice objektu na zemském povrchu pro účely zobrazení do mapy nebo obdobné geodetické dokumentace nebo naopa [..]
Zdroj: geodeziepp.cz

3

2   0

poloha


Poloha, (syn. pozice) označuje obvykle umístění, popř. orientaci určitého tělesa vzhledem k okolnímu prostoru. matematika poloha bodu Vzájemná poloha geometrických útvarů polohový vekto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   1

poloha


Geometrické parametry, které jednoznačně a s předepsanou přesností určují hranice objektu na zemském povrchu pro účely zobrazení do mapy nebo obd [..]
Zdroj: geoding.cz

5

1   1

poloha


Poloha, (syn. pozice) označuje obvykle umístění, popř. orientaci určitého tělesa vzhledem k okolnímu prostoru. matematika poloha bodu Vzájemná poloha geometrických útvarů polohový vekto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova poloha
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Gottwaldov heterosexualita >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam