Význam portfolio
Co znamená slovo portfolio? Zde naleznete 38 významů slova portfolio. Můžete také přidat význam slova portfolio sami

1

0   0

portfolio


Portfolio je v modelingu vìt¹inou ekvivalent pro model book (viz Book).
Zdroj: fototest.cz

2

0   0

portfolio


Rozdělení investičních zdrojů, jehož smyslem je zejména snížení investičního rizika rozdělením do různých oblastí. Ve finančním vyjádření aktiva firmy; zásoba cenných papírů [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

3

0   0

portfolio


Soubor investic vlastnìných investorem.
Zdroj: fxstreet.cz

4

0   0

portfolio


Soubor investic (cenných papírů apod.) vlastněný investorem. Skutečnost, že investor vlastní více typů investic, ne jen jednu, pomáhá rozložit a tedy snížit riziko
Zdroj: nextfinance.cz

5

0   0

portfolio


Souhrn akcií a jiných cenných papírù v majetku jednoho investora. Doporuèuje se tento soubor diverzifikovat, tedy investovat do rùzných aktiv. To zajistí ovlivnìní jen malé èasti portfolia pøi ztrátì hodnoty jednoho aktiva.
Zdroj: akcie.cz

6

0   0

portfolio


Portfolio znamená rozdělení investičních zdrojů s cílem snížení rizika. Používá se ve vztahu k fyzickým osobám jako ukázka skladby cenných papírů, které má fyzická osoba ve svém [..]
Zdroj: mesec.cz

7

0   0

portfolio


viz Book
Zdroj: junekfoto.com

8

0   0

portfolio


Složení investice. U otevřených podílových fondů se jedná o souhrn investičních instrumentů, které fond vlastní.
Zdroj: csas.cz

9

0   0

portfolio


Mezinárodně používaný výraz pro soubor různých investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu.
Zdroj: cnb.cz

10

0   0

portfolio


Souhrn akcií a jiných cenných papírù v majetku jednoho investora. Doporuèuje se tento soubor diverzifikovat, tedy investovat do rùzných aktiv. To zajistí ovlivnìní jen malé èasti portfoli [..]
Zdroj: fio.cz

11

0   0

portfolio


Soubor investic, které drží jedna osoba.
Zdroj: jaknabanku.cz

12

0   0

portfolio


soubor investic (cenných papírů apod.) vlastněných investorem, čím širší portfolio, tím více rozložené riziko
Zdroj: mojeinvestice.cz

13

0   0

portfolio


Soubor investic vlastněných jedním jednotlivcem nebo organizací.
Zdroj: ingbank.cz

14

0   0

portfolio


  investièní portfolio: soubor cenných papírù v aktivech fondu
Zdroj: home.tiscali.cz

15

0   0

portfolio


Soubor investic (cenných papírù apod.) vlastnìný investorem. Skuteènost, ¾e investor vlastní více typù investic, ne jen jednu, pomáhá rozlo¾it a tedy sní¾it riziko
Zdroj: cechmal.cz

16

0   0

portfolio


investiční portfolio: soubor cenných papírů v aktivech fondufinanční portfolio: soubor finančních produktů
Zdroj: cpinvest.cz

17

0   0

portfolio


 Portfolio znamená rozdělení investičních zdrojů. Příkladem může být portfolio složené pouze z českých akcií, nebo portfolio složené z akcií českých a německých.
Zdroj: easyinvest.cz

18

0   0

portfolio


soubor cenných papírù ve vlastnictví jednoho subjektu
Zdroj: rfpplus.cz

19

0   0

portfolio


Představuje jednotlivé druhy investičních instrumentů obsažené v majetku. V portfoliu lze podle kvality a druhů instrumentů rozložit investorské riziko.
Zdroj: rsj.com

20

0   0

portfolio


Soubor investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu.
Zdroj: cz.brokerjet.com

21

0   0

portfolio


Soubor investic do cenných papírů patřící jednomu vlastníkovi nebo organizaci. Portfolio je především využito za účelem rozložení rizika.
Zdroj: cz.brokerjet.com

22

0   0

portfolio


Portfolio označuje soubor dvou a více investičních nástrojů, například akcií, dluhopisů, finančních derivátů anebo hotovosti. Jedná se o jeden ze základních pojmů ve světě financí [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

23

0   0

portfolio


[z ital. "portafogli", franc. "porte-feuille" - oznaèení brašny, tašky nebo tobolky]- dnes je oznaèení pro zásobu cenných papírù - obligací, ajcií, podílových listù, smìnek, pokladnièních poukázek apod. v aktivech podniku, banky nebo v majetku jakékoliv organizace a jednotlivce.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

24

0   0

portfolio


soubor investicí v držbě investora
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

25

0   0

portfolio


Mezinárodně používaný výraz pro soubor různých investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu. Osoba tak může mít ve svém investičním portfoliu dluhopisy, akcie, podílové listy, vklady na termínovaný [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

26

0   0

portfolio


V investiční bankovní terminologii soubor různých cenných papírů ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby zvolený tak, aby se snížilo riziko jeho rozložením do více titulů.
Zdroj: finarea.cz

27

0   0

portfolio


Složení investice. U otevřených podílových fondů se jedná o souhrn investičních instrumentů, které fond vlastní.
Zdroj: investicniklub.cz

28

0   0

portfolio


Soubor investic do cenných papírù patøící jednomu vlastníkovi nebo organizaci. Portfolio se využívá pøedevším za úèelem rozložení rizika.
Zdroj: vertesi.cz

29

0   0

portfolio


Soubor cenných papírů (akcií, dluhopisů, pokladničních poukázek), hotovost či jiných aktiv v držení jednotlivce nebo společnosti.
Zdroj: woodis.cz

30

0   0

portfolio


Složení kapitálové investice, popř. majetku fondu.
Zdroj: rb.cz

31

0   0

portfolio


soubor, obvykle soubor investičních možností
Zdroj: business.center.cz

32

0   0

portfolio


Soubor investic do cenných papírů patřící jednomu vlastníkovi nebo organizaci. Portfolio je především využito za účelem rozložení rizika.
Zdroj: brokerjet.cz

33

0   0

portfolio


Soubor investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu.
Zdroj: brokerjet.cz

34

0   0

portfolio


 – souhrn všech aktiv, které jsou ve vlastnictví investora.
Zdroj: domacifinance.cz

35

0   0

portfolio


Soubor investic vlastněný investorem.
Zdroj: financialmarkets.cz

36

0   0

portfolio


Je kniha, které obsahuje fotografie a výstřižky konkrétní osoby např. modelky, fotografa, architekta, grafika nebo ilustrátora.
Zdroj: bontia.cz

37

0   0

portfolio


Portfolio znamená původně desky na spisy nebo listiny. V ekonomii je portfolio odborný termín a znamená určitou sestavu, soubor akcií a jiných cenných papírů v majetku [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

38

0   1

portfolio


(''ekonomie'') souhrn vlastněných cenných papírů různého typu s cílem minimalizace rizika
Zdroj: cs.wiktionary.org


Přidat význam slova portfolio
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< župan marginální >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam