Význam prelatura
Co znamená slovo prelatura? Zde naleznete 3 významů slova prelatura. Můžete také přidat význam slova prelatura sami

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

prelatura


sídlo preláta | úřad preláta
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prelatura


Prelát (latinsky praelatus představený) je označení pro klerika, který je ordinářem (např. biskupem), nebo mu přísluší hodnost ordináři ekvivalentní či nadřazená (např. vyšší úředník kurie). Titulu se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

prelatura


prelátem zastávaný úřad, přeneseně také obydlí a reprezentační prostory preláta, např. představeného kláštera — opata; obydlí opata nebylo, s ohledem na nutnost jeho kontaktu s okolím, součástí klauzury [vizte klauzura, konvent]
Zdroj: brevnov.cz (offline)

<< prelát tumor >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam