Význam prognóza
Co znamená slovo prognóza? Zde naleznete 10 významů slova prognóza. Můžete také přidat význam slova prognóza sami

1

1   0

prognóza


odhad, předpověď
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0   0

prognóza


je výrok o pravdìpodobném stavu urèitého objektu (systému, jevu) v urèitém budoucím okamžiku (èasovém intervalu).
Zdroj: vaulton.webpark.cz

3

0   0

prognóza


Prognózy identifikují a zjišťují trendy v minulosti a extrapolují je do budoucnosti. Jsou standardně používány pro sledování zákonitosti v průběhu času (časové řady) a pro předpovědi rozdílů mezi jednotlivci, společnostmi a dalšími subjekty (sektorální prognózy). Používá jak kvantitativní (statistické met [..]
Zdroj: mmr.cz

4

0   0

prognóza


predpoveï vývoja choroby a výsledkov lieèby
Zdroj: lekari.sk

5

0   0

prognóza


Pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení.
Zdroj: zdravaprsa.cz

6

0   0

prognóza


předpokládaný průběh onemocnění
Zdroj: lecba-rakoviny.com

7

0   0

prognóza


pøedpovìï (prognosis / prognostic test)
Zdroj: help24.cz

8

0   0

prognóza


předpověď (prognosis / prognostic test)
Zdroj: pppcl.cz

9

0   0

prognóza


Pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení.
Zdroj: m.mou.cz

10

0   0

prognóza


Prognóza (řec. „pro“ = před, „gnosis“ = poznání) je systematicky odvozená výpověď o budoucím stavu objektivní reality. Na rozdíl od hypotézy je prognóza ohodnocena mírou spolehl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova prognóza
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< produktivita progres >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam