Význam prohibice
Co znamená slovo prohibice? Zde naleznete 7 významů slova prohibice. Můžete také přidat význam slova prohibice sami

1

1   1

prohibice


Z historického pohledu oznaèuje termín období zákazu prodeje alkoholu v USA v letech 1919-1933. S odkazem k tomuto období a k neúspìchu této „protialkoholové politiky“ se nyní tento termín nìkdy užívá k popsaní souèasné mezinárodní „politiky kontroly“ (control policy), která má ve skuteènosti za [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

2

0   0

prohibice


Prohibice (lat. prohibitio – zákaz) je zákaz, obvykle se prohibicí rozumí absolutní zákaz produkce a distribuce alkoholu v rámci boje proti alkoholismu, snížení ekonomických škod či z b [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   1

prohibice


zákaz produkce, dovozu a prodeje alkoholu
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   1

prohibice


Z historického pohledu oznaèuje termín období zákazu prodeje alkoholu v USA v letech 1919-1933. S odkazem k tomuto období a k neúspìchu této „protialkoholové politky“ se nyní tento termín nìkdy užívá k popsaní souèasné mezinárodní „politiky kontroly“ (control policy), která má ve skuteènosti za cíl omezit zákonné zach [..]
Zdroj: drogy-info.cz

5

0   1

prohibice


zákaz (známá prohibice z USA, kdy se nesměl vyrábět a prodávat alkohol)
Zdroj: klub.slovniky.cz

6

0   1

prohibice


Zákaz výroby, dovozu, vývozu a obchodu pro urèitý výrobek, nejznámìjší v souvislosti s alkoholem. V Kanadì platil od konce 19. století místy až do r. 1948, v USA [..]
Zdroj: marxismus.cz

7

0   1

prohibice


Prohibice (lat. prohibitio – zákaz) je zákaz, obvykle se prohibicí rozumí absolutní zákaz produkce a distribuce alkoholu v rámci boje proti alkoholismu, snížení ekonomických škod či z b [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova prohibice
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Ladožské jezero Yucatan >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam