Význam rod
Co znamená slovo rod? Zde naleznete 15 významů slova rod. Můžete také přidat význam slova rod sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rod


červený, rudý | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rod


(''jazyk.'') rod
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

2 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie: Jmenný rod – definuje druh a tvar jména nebo slovesa (mužský, ženský, střední, případně jiné) Slovesný rod – určení aktivního nebo pasivního tvar [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

rod


Rod (řecky γένος, latinsky gens) je souhrn všech pokrevních příbuzných pocházejících od jednoho společného předka, a to současných i budoucích. V tomto smyslu mluvíme např. o rodu Přemyslovců, Habsbur [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


Gramatický pojem používaný
a) při určování podstatných jmen (rod mužský, ženský, střední)
b) při určování sloves (rod činný, trpný)
Květoslav Králík - 10. února 2016

6

1 Thumbs up   5 Thumbs down

rod


společenství všech živých i mrtvých potomků jedněch prarodičů | sociálněekonomická skupina jedinců blízkých narozením | ''(v biologii)'' taxonomická jednotka – skupina nejblíže příbuzných druhů | [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

7

0 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


Skupina pøíbuzných rodin; pùvodní základní sociálnì-ekonomická jednotka formující se prvotnì pospolné spoleènosti. Pozdìji se rozrùstala v kmeny a kmenové svazy. Ve vyspìlé spoleènosti už je [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

0 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


Botanická čeleď Ampelidaceae má deset rodů. Jeden z nich, Vitis, obsahuje prostřednictvím podrodu Euvites druh vitis vinifera, ke kterému patří všechny slavné vinařské odrůdy révy
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

9

0 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


základní systematická kategorie zahrnující příbuzné druhy a je podřízena čeledi, název rodu se vždy píše s velkým počátečním písmenem
Zdroj: agromanual.cz

10

0 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


Rod (latinsky genus) je naddruhový (interspecificky) taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní (druh, rod, čeleď, řád…), spadá do hierarchické linné [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


Rod má více významů: rod (příbuzenství) – příbuzenská skupina, jež pochází od společných předků rod (biologie) – v biologii skupina nejpříbuznějších druhů živých organizmů rod (sociologie) – též gend [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie: Jmenný rod – definuje druh a tvar jména nebo slovesa (mužský, ženský, střední, případně jiné) Slovesný rod – určení aktivního nebo pasivního tvar [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   4 Thumbs down

rod


Rod je východoslovanský démon osudu či božstvo. V písemných pramenech se objevuje vždy společně s Rožanicemi, v pozdních etnografických pramenech se vyskytuje jen zřídka. Nejstarší zmínka o něm pocház [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

1 Thumbs up   6 Thumbs down

rod


Rod je souhrn všech pokrevních příbuzných pocházejících od jednoho stejného předka.
anonymní - 17. října 2019

15

0 Thumbs up   6 Thumbs down

rod


 Viz Gender.
Zdroj: gender.webnode.cz

<< jev protože >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam