Význam rovnost
Co znamená slovo rovnost? Zde naleznete 7 významů slova rovnost. Můžete také přidat význam slova rovnost sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rovnost


equality, equality relation
Zdroj: ped.muni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rovnost


Shoda v podstatném pøedpokládající rozdílnost v ostatním. Podle Engelse „ ... skuteèným obsahem proletáøského požadavku rovnosti je požadavek odstranìní tøíd. Každý požadavek rovnosti, který [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rovnost


Z politického a mravného hľadiska rozlišujeme rovnosti: - formálne, čiže právne (de iure, keď zákony platia rovnako pre všetkých občanov a všetci občania majú rovnaké práva) - skutočné, čiže materiálne (kde všetci majú mať rovnaký majetok, vedomosti, moc, a pod.) Sociálna rovnosť je rovnosť v materiálnej i nemateriálnej oblasti, vyjadrená rovnakým [..]
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rovnost


Jako pojem se rovnost ve smyslu rovnosti občanů pře zákonem vyskytl v období Velké francouzské revoluce jako součást Deklarace práv člověka a občana ve druhé polovině 18. Století a dnes je jedním ze z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rovnost


Rovnost v matematice je relace neboli vztah, vyjadřující totožnost objektů, které jsou v tomto vztahu. Každý objekt je roven jen sám sobě. Žádné dva různé objekty si nemohou být rovny.
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rovnost


Rovnost může znamenat: Rovnost (matematika) jako základní matematický vztah Rovnost (právo) jako ústavou zaručená hodnota Rovnost stran v procesním právu Rovnostářství Rovnost (noviny) – brněnské novi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rovnost


Brněnský deník (v letech 1885–1991 Rovnost, místy s různými přívlastky, poté do roku 2006 Moravský demokratický deník RT, Moravské noviny Rovnost a Brněnský deník Rovnost) je brněnský, původně levicov [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< rovnobìžný rovný >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam