Význam rozklad
Co znamená slovo rozklad? Zde naleznete 5 významů slova rozklad. Můžete také přidat význam slova rozklad sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rozklad


decomposition
Zdroj: ped.muni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rozklad


partition
Zdroj: ped.muni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rozklad


Rozklad je opravný prostředek proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, ministra, státního tajemníka ministerstva nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni. Protože tako [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rozklad


Rozklad znamená rozdělení složitější věci na jednodušší části, ať už v teoretické nebo praktické rovině. Například: rozklad sil – zkoumání sil ve fyzice rozkladač (dekompozitor) – druh, který rozkládá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rozklad


Pojem ekvivalence je v matematice používán pro binární relaci, která množinu, na které je definována, rozděluje na vzájemně disjunktní podmnožiny. Obvyklé značení relace je pomocí infixu ≡ nebo ~. Záp [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< rozdìlení pravdìpodobnosti rozložitelnost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam