Význam svátosti
Co znamená slovo svátosti? Zde naleznete 5 významů slova svátosti. Můžete také přidat význam slova svátosti sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

svátosti


lat. sacramenta; liturgické úkony, které věřícím zprostředkovávají Boží působení; naznačované (symbolické) jednání, které odkazuje k božské skutečnosti. V pojetí římskokatolické církve jde při tomto symbolickém jednání zároveň o uskutečňování komunikace mezi Bohem a člověkem, v níž je věřícím zprostředkováván vztah Boha k lidem. [..]
Zdroj: brevnov.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

svátosti


(ø. hagiasma; csl. svjatynja) - Posvìcení, posvátná vìc, posvìcená matérie; blahodatná (blahodati plná) matérie - Pøedmìt náboženské úcty (to, co je zvláštì drahé, opatrované a uctívané) - Vše posvátn [..]
Zdroj: orthodoxia.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

svátosti


Svátost je křesťanský obřad, který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost, které ustanovil Ježíš Kristus. Křesťanské církve nejsou ohledně poh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

svátosti


Svátost je křesťanský obřad, který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost, které ustanovil Ježíš Kristus. Křesťanské církve nejsou ohledně poh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

svátosti


Svátost je křesťanský obřad, který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost, které ustanovil Ježíš Kristus. Křesťanské církve nejsou ohledně poh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< řehole Antibakteriální funkce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam