Význam termín ohodnocení
Co znamená slovo termín ohodnocení? Zde naleznete 5 významů slova termín ohodnocení. Můžete také přidat význam slova termín ohodnocení sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

termín ohodnocení


Termín, ve kterém spořitelna provádí vyhodnocení předpokladů pro přidělení cílové částky. Sleduje aktuální cílovou částku, variantu, zůstatek a součet zůstatků v uplynulých hodnotících obdobích. Termí [..]
Zdroj: mesec.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

termín ohodnocení


Termín, kdy spoøitelna provádí vyhodnocení pøedpokladù pro pøidìlení cílové èástky. Je sledována aktuální cílová èástka, zùstatek, variantu a souèet zùstatkù v uplynulých hodnotících obdobích. [..]
Zdroj: vysokyurok.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

termín ohodnocení


termín, ve kterém spoøitelna provádí vyhodnocení pøedpokladù pro pøidìlení cílové èástky. Sleduje aktuální cílovou èástku, variantu, zùstatek a souèet zùstatkù v uplynulých hodnotících obdobích. Termí [..]
Zdroj: inclaim.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

termín ohodnocení


termín, ve kterém spoøitelna provádí vyhodnocení pøedpokladù pro pøidìlení cílové èástky. Sleduje aktuální cílovou èástku, variantu, zùstatek a souèet zùstatkù v uplynulých hodnotících obdobích. Termí [..]
Zdroj: satum.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

termín ohodnocení


termín, ve kterém spoøitelna provádí vyhodnocení pøedpokladù pro pøidìlení cílové èástky. Sleduje aktuální cílovou èástku, variantu, zùstatek a souèet zùstatkù v uplynulých hodnotících obdobích. Termí [..]
Zdroj: satum.sk

<< stoplistace věřitel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam