Význam trigger
Co znamená slovo trigger? Zde naleznete 13 významů slova trigger. Můžete také přidat význam slova trigger sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


Podmínka pro uskutečnění určitého pokynu na trhu. Tímto pokynem může být např.nákup či prodej cenného papíru po dosažení určité hodnoty.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


spouštěč | * {{Citace periodika | spoušť, kohoutek (střelné zbraně) | spouštět, spustit
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


Úroveò kurzu (ceny), kterou si trader/investor pøedem urèil, aby na ní realizoval operaci (napø. koupi mìnového páru). Smyslem je uskuteènìní obchodu ve vhodný okamžik tak, aby zároveò investor [..]
Zdroj: fxstreet.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


Úroveň kurzu (ceny), kterou si investor předem určil, aby na ní realizoval operaci (např. koupi akcie nebo měny). Smyslem je uskutečnění obchodu ve vhodný okamžik tak, aby zároveň investor tento vhodn [..]
Zdroj: nextfinance.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


Podmínka pro uskutečnění určitého pokynu na trhu. Tímto pokynem může být např.nákup či prodej cenného papíru po dosažení určité ho [..]
Zdroj: czechwealth.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


nástroj databázového serveru spojený s danou tabulkou (entitou) databáze, který na základě změny (aktualizace) záznamu v ní může automatizovaně aktualizovat data jiných tabulek (např. po založení skladu trigger automaticky založí i jednu skladovou buňku "-"). Obsahem triggeru je definice, která data a za jakých podmíne [..]
Zdroj: bmservis.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


– spínací obvod, spínaè, klopný obvod. Zaøízení spouštìjící urèitou èást pøístroje.
Zdroj: aldebaran.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


  spú¹"ací program Trojan Horse
Zdroj: klasici.sk (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


mechanická nebo elektonická spoušť zbraně (mikro spínač nebo optický senzor). U některách spouší lze např. nastavovat citlivost spouště stavěcími šroubky. Některé zbraně mají místo pružinky magnet = magnetická spoušť. Spouště mohou mít rozličné tvary umožnující pohodlnější používání.
Zdroj: paintball-kv.com (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


Trigger (česky spoušť) v databázi definuje činnosti, které se mají provést v případě definované události nad databázovou tabulkou. Definovanou událostí může být například vložení nebo smazání dat. Jed [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


Pojem trigger (v angličtině spínač, spouštěč) se používá ve více významech: Trigger – podmínka spouštějící událost v událostmi řízeném programování Trigger (databáze) – v databázích, automatizovaná ud [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

trigger


signál, kterým se nìco spouští, zastavuje apod.
Zdroj: labo.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

trigger


Úroveò kurzu (ceny), kterou si investor pøedem urèil, aby na ní realizoval operaci (napø. koupi akcie nebo mìny). Smyslem je uskuteènìní obchodu ve vhodný okam¾ik tak, aby zároveò investor tento vhodn [..]
Zdroj: cechmal.cz

<< peso enhanced >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam