Význam tvrz
Co znamená slovo tvrz? Zde naleznete 11 významů slova tvrz. Můžete také přidat význam slova tvrz sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

tvrz


opevněné sídlo drobné venkovské šlechty, menších rozměrů
Zdroj: bystre.unas.cz

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

tvrz


kvalitativnì nižší typ feudálního sídla; hranice mezi hrady a tvrzemi neexistuje, pro tvrze však byly typické menší rozmìry, pøímá vazba na vesnické osídlení a významný podíl hospodáøské funkce [..]
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, ale též sídelní funkcí. [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, ale též sídelní funkcí. [..]
Zdroj: januv-hrad.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, ale též sídelní funkcí. [..]
Zdroj: zamek-hluboka.eu

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tvrz


Oproti hradu se jedná o vojensky kvalitativnì nižší typ støedovìkého feudálního sídla. Tvrz charakterizují menší rozmìry, vìtšinou s pøímou vazbou na vesnici a hospodáøské funkce. Na tvrzi sídlili dro [..]
Zdroj: apsida.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, ale též sídelní funkcí. [..]
Zdroj: hrad-bouzov.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, ale též sídelní funkcí. [..]
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

9

2 Thumbs up   2 Thumbs down

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, ale též sídelní funkcí. [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tvrz


Tvrz má dva hlavní významy. Ve středověku a raném novověku označuje opevněné sídlo drobného šlechtice situované zpravidla uprostřed vesnice v zemědělsky využívané krajině. Od barokního období označuje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

tvrz


stavba nebo skupina staveb určená pro vojenskou obranu určitého území | * | pevnost
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< share rys >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam