Kamila

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (5)

1

0   0

omáček


hustější kapalina, která se servíruje k pokrmům nebo se používá k jejich přípravě a obohacuje tak jejich chuť. Omáček existuje mnoho druhů a lze je připravit na mnoho způsobů a podávat za tepla či za studena. Chuť omáček udává vždy jedna hlavní surovina, která se propojuje se zásmažkou, vývarem a popřípadě smetanou. Omáčky k masům jsou oblíbené zejména v Čechách a jsou součástí tradičních českých jídel jako například svíčková či rajská. Kromě zásmažky (zahuštění moukou) je možné zahustit některé z omáček také žloutky např. holandská. Právě kvůli kombinaci omáčky a masa, může působit většina českých jídel těžce a nestravitelně.
Kamila - 4. října 2017

2

0   0

uvozovek


Význam uvozovek nacházíme v označení přímé řeči, citátů, přesných názvů, přejatých slov z cizích jazyků a také výrazů myšlených ironicky. Mezi znaky uvozovek řadíme „“, ‚' a »«). Uvozovky jsou vždy používány párově (jeden znak před a druhý znak za textem) a bez mezer, například „tímto způsobem“. Psaní uvozovek v češtině patří k největším oříškům tohoto jazyka a mnoho lidí nesprávně používá uvozovky převzaté z angličtiny ("").
Kamila - 4. října 2017

3

0   0

informací


Co se týče informací, jsme jimi obklopeni v každém momentu. Informace chápeme jako údaje o určitém prostředí, procesech v něm probíhajících a jeho celkovém stavu. Informace může mít mnoho podob: znalost, dokument či proces. Pojem vychází z latinského „informatio“ (představa). Pojmem informací se v dnešní době zabývá několik vědních oborů zde seřazených dle důrazu na obsah informace od nejnižšího k nejvyššímu a to: teorie informace, kybernetika, sociální komunikace a lingvistika. K přenosu informací dochází pomocí elektrické a elektronické komunikace. Množství informací lze také měřit, v počítači například bajty či bity.
Kamila - 4. října 2017

4

0   0

motýla


Motýli tvoří druhý největší skupinu hmyzu. Typickou charakteristikou motýla jsou dva páry křídel a savé ústrojí neboli sosák. Motýli jsou symbolem transformace, jelikož vývoj motýla se skládá z vajíčka, larvy (housenky), kukly, ze které se po čase stane motýl. Dospělí motýl poté zanechává svá vajíčka na listech rostlin a cyklus vývoje motýla začíná znovu. Dospělosti si motýl užije dle druhu od několika dní až po celý rok. Pokud se člověku zjeví ve snu motýl, říká se, že je to upozornění na jistou přelétavost v lásce. Motýli mohou být pro lidstvo přínosné (opylování), ale také mohou škodit (mol jako škůdce v šatníku, v potravinách).
Kamila - 5. října 2017

5

0   0

genetiky


Slovo genetika vzniklo z řeckého „gennaó“ neboli plodím, rodím. Genetika je biologická věda, která zkoumá dědičnost a proměnlivost organismů a její příčiny. Gen, jako základ slova genetiky, označuje jednotku dědičné informace. Za zakladatele klasické genetiky je považován brněnský augustiniánský mnich a středoškolský profesor Johann Gregor Mendel, který se v 2. pol. 19. století zabýval hybridizačními pokusy u rostlin, nejčastěji u hrachu a pokusy prováděl na zahradě kláštera. Struktura DNA byla objevena v roce 1953 dvěma mladými vědci: Watsonem a Crickem, kteří vycházeli z poznatků předchozích experimentů jiných vědců. V dnešní době nacházíme význam genetiky například v zemědělství při šlechtění nových odrůd rostlin a v chovu zvířat. Genetické testy jsou důležitou součástí také dnešní kriminalistiky například při usvědčování zločinců.
Kamila - 5. října 2017

6

0   0

květin


Za květiny mohou být považovány všechny rostliny, které mají zdobné listy či květy. Význam darování různých druhů květin vysílá různé signály, například lilii se přikládá význam čistoty, naopak žíhanému karafiátu je radno se vyhnout, jelikož znamená odmítnutí. Nejpopulárnější květinou bývá růže, která je dostupná v mnoha barvách. V minulosti se také kladl důraz na počet květin v kytici. Sudý počet květin v kytici darované živé osobě prý přináší smůlu. V dnešní době se pozornost zaměřuje spíše na květomluvu, která vyjadřuje pocity a názory jiné osobě. Květiny byly odjakživa součástí většiny životních události od narození, pres svatbu až po smrt.
Kamila - 5. října 2017

7

0   0

egovernmentu


Základní myšlenkou „egovernmentu“ (z anglického spojení „electronic government“) je správa věcí veřejných za pomoci moderních elektronických nástrojů. Jednotlivé státy investují do této systematizace a digitalizace za účelem dostupnější, efektivnější a levnější veřejné správy a jejího fungování. Česká republika postupovala při zavádění egovernmentu prozatím následovně: kontaktní místa Czech POINT, na kterých lze získat většinu dokumentů, kvůli kterým bylo nutné obejít dříve několik úřadů. Dále byly zavedeny Datové schránky, Základní registry a v budoucnu se očekává fungování inteligentních elektronických formulářů, kdy občan bude moci vyřídit veškeré záležitosti odkudkoliv. Například ve státech Severní Evropy funguje egovernment již několik let. Vláda zavedením egovernmentu získává větší přehled o občanech.
Kamila - 5. října 2017

8

0   0

růže


Růže se řadí do rodu keřovitých rostlin daří se jim většinou v mírném pásu na severní polokouli. Na stonku růže najdeme trny. Růží existují stovky druhů, několik barevných variacích a kvůli její popularitě je nazývána královnou květin. Z vonných silic růží se vyrábí parfémy, růžová voda, která se přidává i do jídel a nápojů a také různá léčiva. Abychom pochopili, co nám chtěl dárce růží sdělit, e dobré vědět jaký význam každá barva růže nese: červená – láska, vášeň; růžová – obdiv, krása; modrá – vyrovnanost; bílá – věčnost, pokora; oranžová – tajné city; žlutá – přátelství, či v opačném případě žárlivost; černý – symbol nových začátků.
Kamila - 5. října 2017

9

0   1

barev


Barva je v podstatě vlastnost světla, respektive látky, ze které toto světlo vychází. Vnímání barev je charakteristické pro lidské vidění. Vědec Max Lüscher (1969) se dopodrobna zabýval významy barev a popsal vnímání barev lidmi. Nyní jsou jeho závěry podávány s obecnou platností. Psychologie barev ovlivňuje naše vnímání všeho okolo nás. Například z přírody známá kombinace černožluté (vosa, sršeň) se využívá pro výstražná označení. Spolu s červenou barvou upoutávají pozornost lépe než například barvy zelená či modrá, které jsou spíše uklidňující. Barva může být vyjádřena kromě názvu, také souřadnicemi či intervalem. Barev, tónů a odstínů existuje až 10 milionů.
Kamila - 5. října 2017

10

0   0

písní


Píseň neboli z angličtiny převzatý a slangově používaný termín „song“ je základním typem lidského muzikálního projevu. Píseň je takzvaně hudebně-literární dílo. Základem všech písní je tedy zpěv čili vokální složka a ta může být obohacena o nástrojový doprovod. Typů písní je několik a jsou úzce spjaty s jejich využitím například pro vzdělávací účely (říkanky, výuka cizích jazyků), pro reprezentační účely (hymna), v armádě (pochodová píseň), k vyjádření náboženského přesvědčení (spirituály, gospely, koledy) či jako sociálně-politický protest. Rozdělení písní může být na umělé a lidové, kdy u lidové písně je autor neznámý a šíří se ryze ústním podáním.
Kamila - 5. října 2017