ahareality.cz

Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy13
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (81)

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

pobytová místnost


místnost nebo prostor, která svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky k tomu, aby se v ní zdržovaly osoby (například kanceláře, dílny, ordinace, výukové prostory, pokoje ve zd [..]
Zdroj: ahareality.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

bezpodílové spoluvlastnictví manželů


Pojem, který byl od 1. srpna 1998 nahrazen širším pojmem "společné jmění manželů" (označení SJM). SJM je jedním z právních institutů, který je spojený s manželstvím muže a ženy (nevzniká tedy mezi reg [..]
Zdroj: ahareality.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

číslo popisné


Územně prostorový číselný identifikátor budovy, který je v dané části obce unikátní.
Zdroj: ahareality.cz

4

1 Thumbs up   8 Thumbs down

fond oprav


Měsíčně ho tvoří vlastníci bytových jednotek a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak [..]
Zdroj: ahareality.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licitátor


Licitátor je fyzická osoba oprávněná činit a jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě (např. obrací se na účastníky dražby s výzvou k podání nabídky).
Zdroj: ahareality.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nabývací titul


Nabývací titul je listina, díky které osoba získala vlastnické právo k nemovitosti. Může to být tedy smlouva o převodu bytu do vlastnictví, kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dě [..]
Zdroj: ahareality.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nízkoenergetický dům


Za nízkoenergetický dům je považována stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m za rok.
Zdroj: ahareality.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

plomba


Plomba na výpisu z katastru nemovitostí znamená, že se s nemovitostí nebo s informací ve výpisu něco děje. Plomba se může týkat nejen vkladu práva do katastru nemovitostí např. Vkladu kupní smlouvy ne [..]
Zdroj: ahareality.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

územní souhlas


Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a [..]
Zdroj: ahareality.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

věcné břemeno


Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnic [..]
Zdroj: ahareality.cz


Pro zobrazení všech definic slova 81 se přihlašte, prosím.