apogeo.cz

Obdržené pozitivní hlasy39
Obdržené negativní hlasy26
Karma:12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (167)

1

6   1

marginální


Mezní, hraniční, přírůstkový. Významný pojem ekonomické teorie, vyjadřující přírůstek závisle proměnné při jednotkovém přírůstku nezávisle proměnné.
Zdroj: apogeo.cz

2

3   2

know-how


Doslovný český překlad "vědět jak". Výrobně technické poznatky, znalosti postupů, receptur. Někdy jsou chráněny patenty.
Zdroj: apogeo.cz

3

3   1

penále


Pokuta za nedodržení smluvních podmínek. Penalizace - ukládání pokut.
Zdroj: apogeo.cz

4

2   1

nejistota


Situace, kdy subjekt nezná všechny možné důsledky svého rozhodnutí nebo nezná pravděpodobnosti toho, že nastanou.
Zdroj: apogeo.cz

5

2   1

obchodní společnost


Právnická osoba založená za účelem podnikání.
Zdroj: apogeo.cz

6

2   0

poptávka


V ekonomické teorii množství zboží, které si kupující při daných cenách chtějí koupit.
Zdroj: apogeo.cz

7

2   0

zboží


Výrobky a služby směňované na trhu. V rozvaze položka, kterou tvoří výrobky nakoupené, dále nezpracovávané.
Zdroj: apogeo.cz

8

2   1

živnost


Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Zdroj: apogeo.cz

9

1   1

akruální účetnictví


Účetnictví, ve kterém výnosy jsou zaznamenány v okamžiku, kdy jsou vydělány, a náklady v okamžiku, kdy jsou vynaloženy, bez ohledu na to, zda jsou peníze obdrženy nebo vynaloženy.
Zdroj: apogeo.cz

10

1   0

benchmarking


(z anlgického bench mark = nivelační značka) Sledování a hodnocení firmy pomocí srovnávání s jinými (špičkovými) firmami za účelem zvýšení efektivnosti firmy.
Zdroj: apogeo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 167 se přihlašte, prosím.