az-data.cz

Website:https://www.az-data.cz
Obdržené pozitivní hlasy32
Obdržené negativní hlasy6
Karma:27 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (156)

1

4   2

bilaterální


Pojem bilaterální znamený dvoustranný nebo oboustranný. Používá se obvykle ve výrazu bilaterální dohoda nebo bilaterální smlouva, což je tedy obecně dohoda nebo smlouva mezi dvěma stra [..]
Zdroj: az-data.cz

2

3   0

bilance


Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti. Používá se v následujících souvislostech: Bilance (Rozvaha) Tento význam je rozebrán pod pojmem rozvaha. Obchod [..]
Zdroj: az-data.cz

3

3   0

netto


Netto = čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez obalu nebo netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odečtení oprávek. Opakem netta je brutto.
Zdroj: az-data.cz

4

2   0

arbitráž


Arbitráž - rozhodčí řízení Arbitráž, někdy také rozhodčí řízení, je mimosoudní způsob řešení sporu nestrannými a nezávislými rozhodci. Bývá používán jako náhrada soudníh [..]
Zdroj: az-data.cz

5

2   0

saldo


Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu. Saldo účtu Je to konečný zůstatek účtu zjištěn [..]
Zdroj: az-data.cz

6

2   0

sankce


Sankce ze strany správce daně jsou popsány ve čtvrté části daňového řádu. Patří mezi ně: pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti pořádková pokuta pokuta za opožděné tvrzení [..]
Zdroj: az-data.cz

7

1   0

aktiva


Co jsou aktiva Aktiva se používá jako souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a v [..]
Zdroj: az-data.cz

8

1   0

alternativní náklady


Alternativní náklady nebo také implicitní náklady jsou náklady obětované příležitosti. Pokud tedy někdo začíná podnikat, pak alternativními náklady jeho práce je plat, který by dost [..]
Zdroj: az-data.cz

9

1   0

brutto


Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek. Opakem brutta je netto.
Zdroj: az-data.cz

10

1   0

cpi


Jde o index spotřebitelských cen. Stanovuje se jako určitý tržní koš spotřebního zboží a služeb, které domácnosti nakupují. Jednotlivým položkám v koši se přiřadí určitá váha [..]
Zdroj: az-data.cz


Pro zobrazení všech definic slova 156 se přihlašte, prosím.