bankovnigramotnost.cz

Obdržené pozitivní hlasy18
Obdržené negativní hlasy13
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (158)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

akcie


Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti a opravňuje majitele podílet se na řízení, zisku a (při zániku) na majetkovém zůstatku akciové společnosti. Rozlišuje se: akcie na jméno (akcie je uvedena na určitou konkrétní osobu, v seznamu akcionářů uvedeno jméno majitele), akcie na majitele (akcie je volně převoditelná j [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz (offline)

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

nabídka


Množství zboží, které chce prodávající prodat za určitou cenu; jednostranný projev vůle, kterým nabízející nabízí jiné osobě zejména uzavření smlouvy, jejíž obsah je v nabídce uveden. Zdroj: Všeobecná [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

legislativa


Zákonodárství, zákonodárná moc. Zdroj: Všeobecná encyklopedie Heuréka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

guvernér


Vysoký správní úředník; guvernér banky - předseda centrální banky, v ČR jmenovaný prezidentem, jinde vládou; někdy i představitel velkých komerčních bank nebo jiných institucí. Zdroj: Všeobecná encykl [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

iban


IBAN - (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

odběratel


Ten, kdo pravidelně odebírá či kupuje zboží, služby, informace apod. Zdroj: Všeobecná encyklopedie Diderot
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

právnická osoba


Osoba (například obchodní společnosti, obce, sdružení s právní subjektivitou, atd.), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Riziko je druhem nejistoty. Na finančních trzích lze rozeznávat několik druhů rizik  (úvěrové, vypořádací, tržní, cashflow, operační, právní aj.). Zdroj: Komerční banka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trasát


Hlavní směnečný dlužník, směnečník. Zdroj: Všeobecná encyklopedie Diderot
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

úrok


Cena za poskytnutí úvěru, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí peněz. Výše úroku je dána dobou trvání, velikostí úvěru nebo vkladu (jistiny) a velikostí úrokové míry (sazby). Rozlišuje se úrok [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz


Pro zobrazení všech definic slova 158 se přihlašte, prosím.