bmservis.cz

Website:https://bmservis.cz/
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy10
Karma:5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (149)

1

3   2

atribut


je vlastnost, v rámci terminologie týkající se informačního systému, určité entity. V obecném pohledu může být definován pomocí popisné entity, vazební entity nebo elementárním údajem (položka struktury tabulky). V rámci informačního systému se obvykle jedná o elementární údaj. Druhy atributů jsou dány možnostmi databá [..]
Zdroj: bmservis.cz

2

2   0

logistika


představuje tok zboží a materiálů z místa jejich vzniku do místa jejich spotřeby. Podnikovou logistiku představuje např. pořízení materiálu, polotovarů a režijních materiálů, jejich skladování, přesuny mezi sklady a závody, interní výdaje, uskladnění hotových výrobků a jejich expedice
Zdroj: bmservis.cz

3

1   0

adresář


jednotný seznam adresátů - evidence adres, spojení kontaktních osob adresáta (telefon, mobil, e-mail, url, bankovní spojení), řazení adresáta dle kategorií (segment trhu, dodavatel, odběratel…) a DPH (plátci, neplátci), určení měny (CZK, EUR) pro obchodování, evidování historie komunikace a dokumentů
Zdroj: bmservis.cz

4

1   0

artikl


"artikl" se používá pro pojmenování nějakého předmětu, např. zboží, peníze, materiál, majetek…
Zdroj: bmservis.cz

5

1   1

činnost


také funkce (programový kód), resp. skupina funkcí, které mohou být aktivovány rozhodnutím uživatele (případně i zprostředkovaně). Činnosti jsou spuštěny v okně, které se nazývá formulář
Zdroj: bmservis.cz

6

1   0

e-commerce


obchodování pomocí Internetu (možnost nabízet a prodávat své výrobky nebo služby)
Zdroj: bmservis.cz

7

1   0

e-procurement


oblast elektronické komerce pomocí Internetu pro automatizovaný nákup zboží a služeb (elektronická tržiště, elektronické aukce) 
Zdroj: bmservis.cz

8

1   0

ecm


elektronický systém, odkazuje na technologie, strategie, metody a nástroje používané k zachytávání, spravování, ukládání, uchovávaní a dodávaní obsahu... (správa dokumentů DMS)
Zdroj: bmservis.cz

9

1   0

eis


specializovaný informační systém pro výkonné složky managementu, soubor manažerských aplikací IS/IT určené pro vrcholovou a střední úroveň řízení podniku. V rámci IS Bílý Motýl jsou k dispozici informace pro management
Zdroj: bmservis.cz

10

1   0

entita


je nástroj, pomocí kterého se v datovém modelu modelují objekty reálného světa se shodnou strukturou vlastností (atributů). Ve fyzické interpretaci datového modelu jsou někdy nazývány tabulkami. Některé entity IS jsou "středem" subsetu datového modelu, na kterém jsou postaveny činnosti typu "práce se seznamem záznamů" [..]
Zdroj: bmservis.cz


Pro zobrazení všech definic slova 149 se přihlašte, prosím.