bmservis.cz

Website:http://www.bmservis.cz
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy1
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (149)

1

3   0

atribut


je vlastnost, v rámci terminologie týkající se informačního systému, určité entity. V obecném pohledu může být definován pomocí popisné entity, vazební entity nebo elem [..]
Zdroj: bmservis.cz

2

1   0

adresář


jednotný seznam adresátů - evidence adres, spojení kontaktních osob adresáta (telefon, mobil, e-mail, url, bankovní spojení), řazení adresáta dle kategorií (segment trhu, dodavatel, odběr [..]
Zdroj: bmservis.cz

3

1   0

artikl


"artikl" se používá pro pojmenování nějakého předmětu, např. zboží, peníze, materiál, majetek…
Zdroj: bmservis.cz

4

1   0

e-commerce


obchodování pomocí Internetu (možnost nabízet a prodávat své výrobky nebo služby)
Zdroj: bmservis.cz

5

1   0

ecm


elektronický systém, odkazuje na technologie, strategie, metody a nástroje používané k zachytávání, spravování, ukládání, uchovávaní a dodávaní obsahu... (správa [..]
Zdroj: bmservis.cz

6

1   0

eis


specializovaný informační systém pro výkonné složky managementu, soubor manažerských aplikací IS/IT určené pro vrcholovou a střední úroveň řízení podniku. V rám [..]
Zdroj: bmservis.cz

7

1   0

entita


je nástroj, pomocí kterého se v datovém modelu modelují objekty reálného světa se shodnou strukturou vlastností (atributů). Ve fyzické interpretaci datového modelu jsou [..]
Zdroj: bmservis.cz

8

1   0

logistika


představuje tok zboží a materiálů z místa jejich vzniku do místa jejich spotřeby. Podnikovou logistiku představuje např. pořízení materiálu, polotovarů a režijních [..]
Zdroj: bmservis.cz

9

0   0

aktér


"aktér" je účastník vzájemných vztahů v rámci různých pohledů, např. dodavatel, odběratel, zaměstnanec, partner, adresát… V rámci IS Bílý Motýl je zařazen do adres [..]
Zdroj: bmservis.cz

10

0   0

alokace


"alokace" je pojmenování pro vymezený prostor např. sklad, prodejna, bankovní účet, pokladna, sídlo…
Zdroj: bmservis.cz


Pro zobrazení všech definic slova 149 se přihlašte, prosím.