brocx

Obdržené pozitivní hlasy33
Obdržené negativní hlasy12
Karma:20 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (30)

1

11   1

yolo definice


YOLO je pojem, který se nedávno dočkal své renezance a rozšířil se do celého světa. Jedná se o zkratku anglického "you only live once", tedy "žiješ jen jednou", a je nezřídka používán jako argumentace pro konání nebezpečných či společensky nevyhovujících věcí.
brocx - 20. dubna 2014

2

11   4

demokracie


Státní zřízení. Jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zástupců, kteří ovšem nebudou sledovat zájmy vlastní, ale právě jen a pouze lidu.
brocx - 20. dubna 2014

3

3   0

entropie


Entropie je fyzikální veličina, jejíž definicí je "míra neuspořádanosti systému". V praxi, v nefyzikálních kruzích, je toto slovo používáno jako synonymum a eufemismus pro slova typu "nepořádek", "chaos", "zmatek", "nesoulad".
brocx - 20. dubna 2014

4

2   1

fejetonu


Druhý pád slova "fejeton". Fejeton je literární žánr, takzvaná poznámka pod čarou, který vtipně zpracovává zdánlivě banální téma, na které nahlíží z neobvyklých úhlů pohledu a dává podklad k zamyšlení. Jedním z nejznámějších českých fejetonistů je například Jan Neruda.
brocx - 20. dubna 2014

5

2   3

wifi


Wifi, nebo wi-fi, je zkratkou anglického wireless fidelity, a jedná se o označení bezdrátového připojení k síti, ať už lokální, tedy LAN (local area network), či širší, nebo globální - tedy internetu.
brocx - 20. dubna 2014

6

2   2

práce


Slovo mnoha významů. Může se jednat o namáhavou fyzickou aktivitu vykonávanou člověkem nebo strojem, může se jednat o způsob obživy - tedy synonymum zaměstnání. Práce je také označení pro umělecké či vědecké dílo - obraz, symfonii, vědecký traktát, román, atd. Dalším významem je pak práce jako fyzikální veličina popisující působení síly na těleso.
brocx - 20. dubna 2014

7

1   0

metru


Druhý pád slova "metr". Toto slovo má abstraktní i konkrétní význam. Může se jednat o základní jednotku délky podle soustavy SI, jejíž definicí je dráha, kterou světlo urazí ve vakuu za určitý čas (konkrétně 1/299 792 458 vteřiny). Může se také jednat o nástroj k měření délky.
brocx - 20. dubna 2014

8

1   0

hypotézy


Druhý pád a množné číslo slova "hypotéza". Hypotéza je tvrzení, předpoklad, výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá a není zatím nikterak potvrzena a dokázána, lze ji však potvrdit - a nebo vyvrátit.
brocx - 20. dubna 2014

9

0   0

hipstera


Druhý pád slova "hipster". Toto moderní, ve slovníku nezakotvené slovo popisuje skupinu lidí, jež se cíleně vyhýbají pomyslnému konzumnímu a komercializovanému "hlavnímu proudu", a stojí mimo něj - hudebně, filmově, používanými produkty. Toto slovo se často používá s urážlivými konotacemi pro lidi, kteří se svým okatým odporem proti hlavnímu proudu snaží pouze stát středem pozornosti.
brocx - 20. dubna 2014

10

0   0

daně


Množné číslo slova "daň". Daně jsou poplatky státu, procentuálně zakotvené částky, které jsou státu odváděny ze všech transakcí, ať už se jedná o klasický obchod, převody nemovitostí, výhry v loteriích a podobně. Daně nejsou stejné, například spotřební daň, jenž je odváděna z cigaret a alkoholu, je standardně vyšší.
brocx - 20. dubna 2014


Pro zobrazení všech definic slova 30 se přihlašte, prosím.