bystre.unas.cz

Website:http://bystre.unas.cz
Obdržené pozitivní hlasy36
Obdržené negativní hlasy24
Karma:11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (178)

1

7   0

vlys


střední část kladí, vodorovný pás mezi architrávem a římsou, někdy vyplněný figurálním či ornamentálním reliéf, malbou
Zdroj: bystre.unas.cz

2

3   0

secese


umělecký směr mezi lety 1890 - 1910, vyznačuje se dekorativní a naturalistickou stylizací
Zdroj: bystre.unas.cz

3

2   2

apsida


výklenek pro hlavní oltář (různého, často polokruhového půdorysu) tvořící závěr kostela, někdy provázený vedlejšími apsidami uzavírajícími boční lodi, běžný hlavně u román [..]
Zdroj: bystre.unas.cz

4

2   1

klasicismus


sloh evropského umění, navazující na řeckou a římskou antiku, v českých zemích od konce 18. stol. do poloviny 19. stol.
Zdroj: bystre.unas.cz

5

2   1

průčelí


hlavní, čelní stěna budovy výrazně architektonicky řešená
Zdroj: bystre.unas.cz

6

2   1

sedlová střecha


viz. střecha
Zdroj: bystre.unas.cz

7

2   1

sloh


označení souhrnu určitých jednotlivých znaků, typických pro kulturní stádia lidského společenského vývoje v určitém období vývoje umění; vyplývá z jednotného uměleckého a živo [..]
Zdroj: bystre.unas.cz

8

2   0

tvrz


opevněné sídlo drobné venkovské šlechty, menších rozměrů
Zdroj: bystre.unas.cz

9

1   2

arkáda


oblouk, překlenující mezeru mezi podporami; řada oblouků na pilířích nebo sloupech; chodba otevřená z jedné nebo obou stran řadou oblouků (arkádová chodba); slepá (lichá) arkáda pouz [..]
Zdroj: bystre.unas.cz

10

1   0

freska


nástěnná malba provedená do vlhké omítky
Zdroj: bystre.unas.cz


Pro zobrazení všech definic slova 178 se přihlašte, prosím.