cevelova.cz

Website:https://www.cevelova.cz
Obdržené pozitivní hlasy36
Obdržené negativní hlasy24
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (511)

1

5   0

Core business


jádro (hlavní předmět) podnikání, původní smysl existence dané firmy.
Zdroj: cevelova.cz

2

4   0

Editorial


redakční úvodník v novinách či časopise.
Zdroj: cevelova.cz

3

2   0

Font


písmo.
Zdroj: cevelova.cz

4

2   1

Rebranding


změna loga
Zdroj: cevelova.cz

5

2   0

Směna


proces, v němž zboží mění svého majitele, může mít povahu transakce, a to jak peněžní (zboží za peníze), tak barterové
Zdroj: cevelova.cz

6

1   0

Briefing


(brífink) – krátké setkání s novináři s cílem stručně oznámit výsledky jednání nebo výstupy jiné události, nástroj Public Relations
Zdroj: cevelova.cz

7

1   0

Cause related marketing


firma propojí své komerční aktivity s filantropickými a z vybraného produktu daruje určitou částku na dobročinné účely (např. každá koruna z konkrétního výrobku).
Zdroj: cevelova.cz

8

1   0

Databáze


seskupení tabulek s informacemi z konkrétního webu
Zdroj: cevelova.cz

9

1   2

Doména


adresa na internetu, virtuální poštovní adresa (např. www.domena.cz).
Zdroj: cevelova.cz

10

1   1

Event management


příprava a organizace zvláštních akcí
Zdroj: cevelova.cz


Pro zobrazení všech definic slova 511 se přihlašte, prosím.