cofidis.cz

Website:https://www.cofidis.cz
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy6
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (30)

1

2   0

p.a.


Zkratka p. a., neboli per annum, latinsky znamená „roční“ a uvádí se u úrokové sazby jako „roční úroková sazba“.
Zdroj: cofidis.cz

2

1   1

Celková dlužná částka


Celková dlužná částka je součet všech dlužných pohledávek, které má klient (dlužník) vůči věřiteli. Dlužná částka zahrnuje nejen klientem čerpanou částku, ale též napříkla [..]
Zdroj: cofidis.cz

3

1   0

INKASO


Inkaso je běžný způsob splácení, u kterého se měsíční splátka automaticky převádí z bankovního účtu klienta na účet COFIDIS. Klient nemusí mít obavu z pozdního zaplacení splát [..]
Zdroj: cofidis.cz

4

1   1

Jistina


Jistina je půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru.
Zdroj: cofidis.cz

5

1   0

Ručitel


Ručitelem se rozumí osoba, která poskytuje ručení. Ručí za úvěr, to znamená, že bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.
Zdroj: cofidis.cz

6

0   0

Amortizace


Amortizace nebo umořování je proces splácení dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.
Zdroj: cofidis.cz

7

0   0

Bezúčelový úvěr


Bezúčelový (neúčelový) úvěr představuje druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít k libovolnému účelu, nečerpá jej pro financování konkrétního zboží nebo služ [..]
Zdroj: cofidis.cz

8

0   0

Bonita


Bonita je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům. Klient je bonitní tehdy, pokud mu po odečtení měsíční splátky požadovaného úvěru, částky životního minima a dalších [..]
Zdroj: cofidis.cz

9

0   0

Čerpání úvěru


Čerpáním úvěru se rozumí odepsání peněz z účtu klienta poté, co uskutečnil transakci. Čerpání může probíhat jednorázově nebo postupně
Zdroj: cofidis.cz

10

0   0

Dluh


Dluh je závazek nebo povinnost určité osoby (dlužníka) uskutečnit plnění (např. zaplatit) jiné osobě (věřiteli).
Zdroj: cofidis.cz


Pro zobrazení všech definic slova 30 se přihlašte, prosím.