czechinvest.org

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy3
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (102)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brownfield


nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kofinancování


V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze strany České republiky. V programovacím období 2007-2013 poskytují fondy EU maximálně 85 % alokace a domácí spolufinancování činí 15 % (státní rozpočet, veřejné rozpočty). Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší. Tento pojem se užívá i při financování jednot [..]
Zdroj: czechinvest.org (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afi


Asociation for Foreign Investment - anglický název pro Asociaci pro zahraniční investice
Zdroj: czechinvest.org (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alokace


objem finančních prostředků, který Evropská komise schválila jako maximální pro účelové využití na úrovni operačního programu (OP) nebo prioritní osy
Zdroj: czechinvest.org (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmarking


proces, který umožňuje malému a střednímu podniku zjistit jeho aktuální pozici z hlediska výkonnosti oproti jiným podnikům podobného zaměření a velikosti.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

binární kritéria


Kritéria typu ANO/NE sloužící k hodnocení projektu. Aby projekt mohl postoupit dále, musí být všechna tato kritéria splněna.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bloková výjimka


blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost a veřejnou podporu na vzdělávání. Možnost použití blokových výjimek byla dána Nařízením Rady 994/1998 pro stanovení podpor nepodléhajících schválení Komisí.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bodová kritéria


Kritéria sloužící k posouzení parametrů projektu. Aby mohl být projekt schválen, musí obdržet alespoň minimální počet bodů (minimální hranice nastavena dle jednotlivých programů).
Zdroj: czechinvest.org (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

business angels


Jsou nástrojem pro poskytování kapitálu podnikatelům v počáteční fázi podnikání, která je spojena s vyšší mírou rizika a tím umožňuje rozšířit možnosti financování jejich podnikatelských nápadů. Základní činností je tedy propojení investorů (= business angels) a podniků se zajímavými podnikatelskými plány.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

centra pro implementaci is/ict


Funkčně samostatná jednotka (ve smyslu samostatné právní entity), která tyto služby poskytuje dceřiným/sesterským společnostem ve skupině nebo externím zákazníkům na bázi outsourcingu.
Zdroj: czechinvest.org (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 102 se přihlašte, prosím.