czechwealth.cz

Website:https://www.czechwealth.cz
Obdržené pozitivní hlasy61
Obdržené negativní hlasy25
Karma:35 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1015)

1

0   0

Nalezené termíny


Accumulation
Zdroj: czechwealth.cz

2

0   0

Active market


Trh, který je charakterizován velkým objemem obchodů a velkou likviditou. Čím aktivnější trh, tím větší zájem kupců a prodejc [..]
Zdroj: czechwealth.cz

3

0   0

Adaptive filter


Vyrovnané nebo odhadnuté ceny s trvalým aktualizovaným zatížením posledních cen.
Zdroj: czechwealth.cz

4

0   0

Administrátor


Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného [..]
Zdroj: czechwealth.cz

5

0   0

Advance


Zvýšení ceny; opak poklesu.
Zdroj: czechwealth.cz

6

0   0

Advance-decline line


Každodenní počet klesajících emisí je odečítán z počtu stoupajících emisí. Konečný rozdíl musí být vždy [..]
Zdroj: czechwealth.cz

7

0   0

Adverse excursion


Ztráta přisouditelná k pohybu ceny proti pozici v daném obchodě.
Zdroj: czechwealth.cz

8

3   0

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidač [..]
Zdroj: czechwealth.cz

9

0   0

Akcionář


Majitel akcie nebo více akcií, který se v závislosti na objemu vlastněných akcií podílí na řízení akciové společnosti.
Zdroj: czechwealth.cz

10

0   0

Akciová společnost


Společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za po [..]
Zdroj: czechwealth.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1015 se přihlašte, prosím.