danielberanek.cz

Website:https://www.danielberanek.cz/
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy0
Karma:15 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (46)

1

2   0

agenda setting


Agenda setting je nastolování témat - typický moment politické komunikace, kdy je hladové smečce novinářů předhozeno šťavnaté sousto bulvární triviality, aby přestala investigativně [..]
Zdroj: danielberanek.cz

2

2   0

copywriter


Copywriter - textař - je autor copy/textu. Optimálně umí nejen napsat čtivý text, ale také argumentovat a přesvědčit. K tomu potřebuje schopnost elaborace tématu, logické a hierarchi [..]
Zdroj: danielberanek.cz

3

2   0

copywriting


Copywriting vytváří text, který nese určitý záměr - typicky obchodní. Má 3 roviny: stylistiku, argumenty a apel. Stylistika umožňuje porozumění, argumenty přesvědčují rozum a psychic [..]
Zdroj: danielberanek.cz

4

2   0

persona


Persona je část identity jedince vytvářená a prožívaná v přítomnosti druhých. Bývá přirovnávána k masce - jejím prvotním účelem je vytvářet dojem o nositeli, skrývání a u [..]
Zdroj: danielberanek.cz

5

2   0

superpozice


Superpozice je stav sdělení, kdy je jeho význam, či akcentovaná interpretace posilována několikerým shodným přenosem, a kdy dochází k fixaci konkrétního významu, či interpretace. Stavu [..]
Zdroj: danielberanek.cz

6

1   0

sémiotika


Sémiotika je věda o znacích. Zabývá se jejich vztahem k tomu, označují - jejich vzájemnými vztahy - znakovými systémy a v posledku procesem označování jako takovým. Podobně j [..]
Zdroj: danielberanek.cz

7

1   0

simultánní označování


K simultánnímu označování dochází, je-li sdělení současně přenášeno ve vícerých znakových systémech. Význam je fixován několikerým zakódováním. Typicky k tomu dochá [..]
Zdroj: danielberanek.cz

8

1   0

smarttablety


Smarttablety je zkratka pro frázi "chytré mobilní telefony a tablety".
Zdroj: danielberanek.cz

9

1   0

stemming


Stemming je operace search enginu, která pro skloněné/časované/odvozené slovo vrátí slovní kořen. Dochází při ní k odstranění morfologických předpon, přípon a koncovek - a to jak n [..]
Zdroj: danielberanek.cz

10

1   0

subjekt komunikace


Jedinec je v komunikaci vystaven pozici, z které může komunikát pochopit. Pokud se ztotožní s argumentací komunikace, tuto pozici přijímá. Tato pozice je pozice subjektu komunikace. Př [..]
Zdroj: danielberanek.cz


Pro zobrazení všech definic slova 46 se přihlašte, prosím.