domacifinance.cz

Website:https://www.domacifinance.cz/
Obdržené pozitivní hlasy19
Obdržené negativní hlasy3
Karma:15 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (144)

1

6   0

Merkantilismus


 – ekonomický směr, který vznikl počátkem 16. století. Hlavní myšlenkou tohoto směru bylo, že čím více má země drahých kovů, tím je bohatší. Tohoto mělo být dosaženo silnou [..]
Zdroj: domacifinance.cz

2

3   1

Reprodukční pořizovací cena


 – cena, za kterou by se dal majetek pořídit v době, kdy je o něm účtováno.
Zdroj: domacifinance.cz

3

2   0

Kampelička


 – synonymum družstevní záložny. Jedná se o družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a posky [..]
Zdroj: domacifinance.cz

4

2   0

Komodita


 – zboží vzájemně zastupitelné, na trhu se obchoduje bez rozdílu v kvalitě (například ropa, měď, zemní plyn apod.)
Zdroj: domacifinance.cz

5

1   0

Arbitráž


 – nákup a okamžitý prodej komodity s cílem dosáhnout zisku z rozdílu mezi cenami dané komodity na různých místech.
Zdroj: domacifinance.cz

6

1   0

Repo sazba


 – úroková sazba, za kterou centrální banka odkupuje od komerčních bank jimi eskontované směnky.
Zdroj: domacifinance.cz

7

1   1

Stoplistace


 – zrušení platnosti embosované karty.
Zdroj: domacifinance.cz

8

1   0

Monopol


 – v případě, že v určitém odvětví existuje pouze jedna prodávající firma, jedná se o monopol.
Zdroj: domacifinance.cz

9

1   0

Offshoring


 – přesunutí výroby do jiné země.
Zdroj: domacifinance.cz

10

1   0

Čistá současná hodnota


 – Čistá současná hodnota investice (NPV-net present value) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných výnosů (Cash Flow) a náklady na investici. Využívá se pro hodnocen [..]
Zdroj: domacifinance.cz


Pro zobrazení všech definic slova 144 se přihlašte, prosím.