dsl.cz

Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy6
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (41)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dslam


Síťové zařízení, které je obvykle umístěno u ústředny telefonního operátora. Jeho funkcí je spojit uživatele s internetem pomocí multiplexní techniky. K jednomu DSLAMu je možné připojit několik tisíc uživatelů.
Zdroj: dsl.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hardware


Označuje všechno hmotné technické vybavení počítače. Př.: paměť, základní deska, atd.
Zdroj: dsl.cz

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

wifi


Wireless Fidelity - technologie bezdrátových sítí, která pracuje v bezlicenčním pásmu podle standardu 802.11. Umožňuje připojit se k internetu bezdrátově pomocí zařízení, jež wifi podporuje. [..]
Zdroj: dsl.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

www


World Wide Web - označuje soustavu vzájemně propojených hypertextových dokumentů, kterou jsou přístupné prostřednictvím internetu. Pomocí webového prohlížeče je možné prohlížet webové stránky, jež mohou obsahovat text, obrázky, video a další multimédia a pohybovat mezi nimi pomocí hypertextových odkazů.
Zdroj: dsl.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adsl


Asymetrické připojení k internetu, kdy je přenášená rychlost dat směrem k uživateli vyšší (download) než rychlost dat směrem od uživatele (upload).
Zdroj: dsl.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


Agregace v telekomunikacích označuje maximální počet uživatelů, kteří využívají kapacitu stejné přípojky k zařízení poskytovatele internetového připojení. Pokud by se připojil dostatečný počet uživate [..]
Zdroj: dsl.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Systém ochrany sítě před neoprávněným vstupem ze sítě jiné. Ochranu mohou tvořit prvky softwarové, hardwarové nebo jejich kombinace.
Zdroj: dsl.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fup


Fair User Policy - zajišťuje stejnou dostupnost služby pro všechny uživatele. FUP je běžným technickým opatřením, kdy dochází k dočasnému snížení priority přenosu dat u uživatele, který přenáší nepřiměřeně velké množství dat (neodpovídající smluvenému objemu). Snížení priority se může projevit dočasným snížením rychlosti. Objem přenesených dat je m [..]
Zdroj: dsl.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hotspot


Termín označuje místo, které nabízí přístup k internetu prostřednictvím wifi. Přístupové body Hotspot jsou většinou umístěny na veřejných místech (restaurace, letiště, nádraží apod.).
Zdroj: dsl.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hts


Hlavní telefonní stanice - analogová telefonní linka s jedním přiděleným telefonní číslem.
Zdroj: dsl.cz


Pro zobrazení všech definic slova 41 se přihlašte, prosím.